Jod za pravilan rad hormona

Čemu služi jod?

Važan je za zdravlje, za sprečavanje bolesti koje nastaju prilikom uvećanja štitne žlezde ,služi za izgradnju hormona koji regulišu razmenu materije i za oslobađanje energije.

Šta se dešava ako ga u organizmu nema dovoljno?

Kod dece nedostatak joda dovodi do poremećaja u psihičkom i fizičkom razvoju, smanjuje se koeficijent inteligencije.
Pri nedostaku, pojačava se lučenje hipofize koje lančano dovodi do pojačanog lučenja štitne žlezde što može dovesti do njenog uvećanja. Dolazi do gojenja i bezvoljnosti.

Šta ako u organizmu ima višak joda?

U tom slučaju štitna žlezda usporava svoj rad što u ekstremnim slučajevima može dovesti do hipotireodizmusa koji se odlikuje usporenom razmenom materija, povećanjem telesne težine i bezvoljnosti.

Izvori joda

Količina joda zavisi od njegovog sadržaja u zemljištu na kome se gaje biljke. Ima ga i u vodi za piće. Pošto se ne može proceniti koje količine unosimo, najbolje je da se korisi so obogaćena jodom.

Da li se kuvanjem gubi jod?

Najbolje je da se prilikom pripremanja hrane koristi so koja je obogaćena jodom, pošto njegov sadržaj varira.

Такође Вам се може допасти