Kategorija: Mleko

Pasterizovano mleko

Kako se deli mleko prema načinu termičke obrade?Na sterilizovano i pasterizovano mleko. Termička obrada se vrši da bi se dobio zdravstveno ispravan proizvod.Kako se dobija pasterizovano mleko?Zagrevanjem na temperaturama nižim od 100°C određeno vreme,...

Kvalitet mleka – ocenite sami

BojaMleko je bele ili žućkaste boje. Žuta boja potiče od pigmenta karotenoida. Obrano mleko je plave boje. Pojava crvene ili intenzivne žute boje ukazuje na loš kvalitet mleka. Pokazuje da je mleko zagađeno ili...

Mleko – izvor kalcijuma

Pod mlekom se podrazumeva kravlje mleko, a mleko ostalih životinja ima posebnu oznaku (ovčije, kozije i bivoličino). Pored osnovnog naziva se dopisuje način termičke obrade (pasterizovano, sterilizovano, homogenizovano…)Čime je mleko bogato?Mleko je izvor biološki...