Pasterizovano mleko

Kako se deli mleko prema načinu termičke obrade?

Na sterilizovano i pasterizovano mleko. Termička obrada se vrši da bi se dobio zdravstveno ispravan proizvod.

Kako se dobija pasterizovano mleko?

Zagrevanjem na temperaturama nižim od 100°C određeno vreme, a nakon toga se hladi na temperaturi od 5°C.

Da li se pasterizovano mleko nakon otvaranja odmah može piti?

Ne. Pošto neki mikroorganizmi preživljavaju pasterizaciju, potrebno ih je uništiti pre konzumiranja. To se postiže kuvanjem mleka, tj. njegovim ključanjem. Dužim kuvanjem se smanjuje biološka vrednost.

Da li se pasterizacijom menjaju boja i ukus mleka?

Boja i ukus mleka ostaju isti, ali dolazi do smanjenja sadržaja vitamina C. Takođe se smanjuje rastvorljivost nekih mineralnih materija i proteina.

Podela

Pasterizovano standardizovano sa 3,5% mlečne masti;
pasterizovano standardizovano sa najmanje 3,2% mlečne masti;
pasterizovano delimično obrano sa 2,8% mlečne masti;
pasterizovano obrano sa manje od 1,6% mlečne masti.

Kako se čuva?

Pasterizovano mleko se može čuvati 2 dana, jer nisu uništeni svi mikroorganizmi, na temperaturi 1-4°C.

Sterilizovano mleko

Kako se dobija sterilizovano mleko?

Zagrevanjem na tempereturama višim od 100°C određeno vreme.

Šta smanjuje biološku vrednost sterilizovanog mleka?

Razgradnja nekih vitamina (vitamina C i vitamina B-grupe) i smanjenje sadržaja važnih aminokiselina pri reakcijama neenzimskog tamnjenja.

Kome se ne preporučuje ovo mleko?

Iz razloga što se pri skladištenju nastavlja blokiranje važnih aminokiselina, ovo mleko ne treba stalno koristiti u ishrani. Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama, deci i starijim osobama ako ne unose proteine iz drugih namirnica (mesa, ribe i jaja).

Kakva sterilizacija može biti?

Sterilizacija pri kojoj se koriste temperature 108-115°C u roku od 20-30 minuta u ambalaži i kratkotrajna sterilizacija (UHT) na temperaturi 130-150°C u roku od 1-2 sekunde van ambalaže.

Kako se čuva sterilizovano mleko?

Na sobnoj temperaturi (20°C) 60-90 dana.

Šta je vitaminizirano mleko?

Mleko kome su dodati vitamini D ili A,B1,B2 ili vitamin C.

Šta je modifikovano mleko?

Mleko kod koga su neke komponente zamenjene sa drugim sastojcima. Laktoza se može zameniti saharozom, proteini mleka proteinima soje ili kikirikija, mlečna mast kukuruznim, kokosovim ili palminim uljem.

Такође Вам се може допасти