Mleko – izvor kalcijuma

Pod mlekom se podrazumeva kravlje mleko, a mleko ostalih životinja ima posebnu oznaku (ovčije, kozije i bivoličino). Pored osnovnog naziva se dopisuje način termičke obrade (pasterizovano, sterilizovano, homogenizovano…)

Čime je mleko bogato?

Mleko je izvor biološki vrednih proteina. Ima 87,30% vode.
Sadrži vitamine B-grupe, posebno B2 i B12, i vitamin A. U manjoj količini su prisutni D,E, provitamin A i vrlo malo vitamina C.
Predstavlja izvor kalcijuma i fosfora, koji se nalaze u najpovoljnijem odnosu.
Sadrži mlečni šećer-laktozu i mlečnu mast koja se lako vari.

Koji su osnovni proteini mleka?

Kazein i proteini surutke (α-laktoalbumini, β-laktoglobulini, imunoglobulini i albumin krvnog seruma).
Kazein se u svežem mleku nalazi u rastvorenom obliku. Ne menja se pri termičkoj obradi (pasterizaciji, sterilizaciji i kuvanju). Pri sirenju mleka ovaj kompleks se narušava i stvara se kazeinski gruš mleka.
Laktoglobulin je sličan albuminima krvnog seruma i ima imunološka svojstva.
Imunoglobulini zaustavljaju razvoj bakterija u svežem mleku neko vreme nakon muže ili smanjuju broj bakterija u njemu. Imunoglobulinima je naričito bogato kozije mleko.

Koji vitamini su prisutni u mlečnim mastima?

Mlečne masti se lako vare. U njima su rastvoreni vitamini A, D, E i provitamin A. Sadržaj vitamina A i D varira, a zavisi od načina ishrane životinja i godišnjeg doba. Leti, kada je sunčano i životinje pasu zelenu travu, u mleku ima više ovih vitamina.

Od čega potiče sladak ukus mleka?

Od laktoze.Neki organizmi nemaju jedan važan biološki katalizator, pa ne mogu da iskoriste laktozu. Iz tog razloga se proizvodi mleko bez laktoze. Te osobe bolje podnose jogurt i sir nego obično mleko.

Da li se konzumiranjem mleka unose svi bitni vitamini i minerali?

Mleko sadrži malo gvožđa i malo vitamina C, D i K. Iz tog razloga treba ga kombinovati sa drugim namirnicama životinjskog i biljnog porekla.

Такође Вам се може допасти