Autorska prava

Tekstovi
Sva prava zadržana Zdrav Zalogaj ©
Autor teksta „Hrana za duh i telo“ Luka Velanac

Fotografije
Nosilac autorskih prava svih fotografija na sajtu je Foto Studio Bowens (Đurić) ©
Sajt „Zdrav Zalogaj“ ima dozvolu za korišćenje fotografija.